อาจารย์อ๊อด เฉลยแล้วความจริงเกี่ยวกับกระดูกบาร์โค้ด

จากกรณีเรื่องราวสุดแปลก ชายคนหนึ่งประสบอุบัติเหตุ เสียชีวิต ครอบครัวทำพิธีฌาปนกิจศพ หลังเอาอัฐิออกมาจากเตา เจอชิ้นส่วนหนึ่ง ในวัตถุชิ้นนั้นมีบาร์โค้ด เป็นตัวเลข คุณพ่อและครอบครัวเชื่อว่าน่าจะเป็นกระดูกส่วนใดส่วนหนึ่งของคนเสียชีวิต ส่วนตัวเลขบนกระดูกเป็นวันเกิดและวันตายของผู้เสียชีวิต

ล่าสุด อ.อ๊อด รศ.ดร.วีรชัย พุทธวงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและกิจการเพื่อสังคม ม.เกษตรศาสตร์ ได้เปิดเผยผลการตรวจชิ้นวัตถุปริศนา ซึ่งใชเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัติการ ตรวจพิสูจน์ โดยระบุว่า “เฉลยแล้วนะครับกระดูกบาร์โค้ดไม่ใช่กระดูกแต่อย่างไร อาจารย์อ๊อดต้องขอบคุณบริษัทโคแอคซ์ กรุ๊ป ที่อนุญาตให้ใช้เครื่อง กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดและวิเคราะห์องค์ประกอบของธาตุ (SEM/EDX)

กระดูกบาร์โค้ดมีองค์ประกอบของซิลิกอนและออกซิเจนเป็นหลัก ซึ่งไม่ใช่องค์ประกอบหลักของกระดูกมนุษย์ และยืนยันด้วยเครื่องมือนี้ว่าไม่ใช่กระดูกจริงๆครับ เราได้ทดสอบเทียบกับตัวกระดูกจริงอีกชิ้นหนึ่งซึ่งเป็นกระดูกของผู้วายชนม์ที่อยู่ในเตาเผาศพเดียวกัน พบว่ากระดูกอีกชิ้นหนึ่งนั้นมีองค์ประกอบหลักของแคลเซี่ยมและออกซิเจนเป็นหลัก รวมถึงฟอสฟอรัสและมีเกล้อโซเดียมซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักที่อยู่ในกระดูกจริงๆ”

Back to top button